ATS-süsteemi hooldus

ATS-süsteemi hooldus
29.06.2021

Hooldamata automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (ATS) on suureks riskiallikaks materiaalsele varale ja inimeludele. Korrapärane hooldus tagab süsteemide toimimise vajalikel hetkedel ja aitab vältida võimalikke valehäireid.

Vastavalt siseministri määrusele nr 1 peab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik tagama automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse selleks vastavat kutset omava isiku poolt. Sõltuvalt töö suurusest on vaja ühele objektile vähemalt kahte spetsialisti– minimaalselt ühte 4. taseme turvatehnikut, kes viib hoolduse läbi ja ühte 5. või 6. taseme turvatehnikut. 

CitySecurity OÜ on Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu liige. Meie missiooniks on pakkuda Eestis ärikliendile parimat tehnosüsteemide hooldusteenust ja kaitsta kliendi vara. Küsi meilt objektipõhist konsultatsiooni ja pakkumist info@citysecurity.ee .