Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
09.04.2021

Enesekontrolli tuleohutusaruanne on igal aastal eelmise aasta kohta Päästeametile esitatav töövahend, mis annab hoone valdajale ülevaate tuleohutusnõuete täitmisest ja aitab ennetada tulekahju tekkimist kõrgendatud riskiga hoonetes. Enesekontrolli tuleohutusarunde kohuslasteks on koolid, majutusasutused, kaubanduskeskused, kõrghooned jt.