Ka suitsuluugid vajavad hooldust!

Ka suitsuluugid vajavad hooldust!Ka suitsuluugid vajavad hooldust!
05.02.2020

Ka suitsuluugid vajavad hooldust!

Vastavalt Tuleohutuse seaduse §30 on tuleohutuspaigaldiseks suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik.  § 31 paneb seadmestiku omanikule kohustuseks korraldada ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust.

Lähtuvalt standardile EVS 919:2013+A1:2014 tuleb suitsueemaldussüsteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks seda regulaarselt hooldada ja kontrollida, tehes seda koheselt paigaldustööde lõppedes, olenemata hoone asustatusest. Suitsueemaldusseadmete kasutamise ja hoolduse eest vastutab selleks nimetatud isik. Objektidel, kus on kasutusel suitsueemaldamise lahendusviis 2 ja 3, tuleb valdajal tagada kehtiva hoolduslepingu olemasolu majandustegevuse registrisse kantud isikuga, kellel on vastav pädevus. Lahendusviiside 2 ja 3 mõistetakse alljärgnevat:

  • lahendusviis 2 kaugjuhtimisega avanevaid suitsu ja kuumuse eemaldamise luuke ja aknaid (loomulik suitsu eemaldamine, käivitustasemed — tase 2: käsitsi mehaanilise või elektriajamiga; tase 3: automaatne (suitsueemaldamine: automaatne; õhu kompenseerimine: käsitsi); tase 4: täisautomaatne).
  • lahendusviis 3: tulekahjus tekkiva suitsu ja kuumuse eemaldamine hoonest toimub väljatõmbeventilaatori(te)ga või tekitades ventilaatori(te)ga ülerõhku ruumides, kuhu soovitakse suitsu levimist takistada (mehaaniline suitsu eemaldamine, käivitustase 2, 3 või 4).

Sellest tulenevalt lasub valdajal kohustus sõlmida suitsuluukide hooldamiseks hooldusleping. CitySecurity pakub suitsuluukide hooldusteenust.

Hinnapakkumise küsimiseks võta meiega ühendust tel. 6101 000 või saada kiri info@citysecurity.ee.