Suitsuluukide hooldusest!

Suitsuluukide hooldusest!
08.02.2021

Vastavalt Tuleohutuse seaduse §30 on tuleohutuspaigaldiseks suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik.  § 31 paneb seadmestiku omanikule kohustuseks korraldada ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust.

2020 septembris uuenes standard EVS 919:2013+A1:2014. Uuenenud standardi EVS 919:2020 sätestatule tuleb jätkuvalt objektidel, kus on kasutusel suitsueemaldamise lahendusviis 2 ja 3, tuleb valdajal tagada kehtiva hoolduslepingu olemasolu majandustegevuse registrisse kantud isikuga, kellel on vastav pädevus.

EVS 919:2020 järgi tuleb suitsueemaldussüsteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks süsteemi hooldada ja kontrollida olenemata hoone asustatusest.

Sellest tulenevalt lasub valdajal kohustus sõlmida suitsuluukide hooldamiseks hooldusleping. CitySecurity pakub suitsuluukide hooldusteenust.

Hinnapakkumise küsimiseks võta meiega ühendust tel. 6101 000 või saada kiri info@citysecurity.ee.