Elektripaigaldiste hooldus ja elektrikäit

Käidukorraldus ja käidukorraldaja 

Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul) kohustus määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja ehk käidukorraldaja). Käidukorraldaja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise. Kasutamise järelevaataja peab omama seadusega ettenähtud pädevustunnistust.

Elektrikäit e. elektripaigaldiste käidukorraldus sisaldab:

 • Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne.
 • Aruande põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine.
 • Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi:
  • pea- ja jaotuskeskuste seisundi kontroll,
  • kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll,
  • juhtklemmide pingutamine,
  • jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.
 • Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolu kaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt.

Turvavalgustussüsteemide hooldus

CitySecurity pakub ka turvavalgustussüsteemi kontrolli koos päevikusse dokumenteerimisega.