Tuleohutusteenused

Pakume järgmisi tuleohutusteenuseid:

  • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
  • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilise ja praktilise osa läbiviimine
  • Tulekahju korral tegutsemise plaani (sh evakuatsiooniskeemide) koostamine
  • Operatiivkaardi koostamine
  • Tuleohutuskoolituste (sh tulekustuti kasutamise harjutuse) läbiviimine
  • Tuletöö tegemise koolituse läbiviimine
  • Tuleohutusülevaatuse tegemine
  • Kustutite kontroll
  • Vesikute kontroll