Tulekahju korral tegutsemise plaani (sh evakuatsiooniskeemide) koostamine

Pakume tulekahju korral tegutsemise plaani koostamist tuleohutuse enesekontrolli kohuslastele. Plaani eesmärgiks on tagada inimeste ohutus ja hoida ära varaline kahju tulekahju korral. Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ning skeemidest ning arvestab objekti erisustega, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist. Tegevuskava ja skeemide koostamisel lähtume Tuleohutusseaduses kehtestatud nõuetest.