Mehitatud valve

mehitatud valve ja valveteenusMehitatud valve sobib suuremate objektide ja territooriumite turvalisuse tagamiseks. Mehitatud valveteenuse puhul viibib turvatöötaja kliendi objektil. Töötaja ülesandeks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ning operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonis. Turvatöötajal on pidev ühendus juhtimiskeskusega, kust vajadusel saadetakse objektile patrullekipaažid.

Mehitatud valveteenus jaguneb lähtudes objekti spetsiifikast omakorda erinevateks kategooriateks: näiteks tavaturvatöötaja teenus, administraatori teenus jne.

Tihti on objektil korraga kasutusel nii mehitatud valveteenus kui ka tehniline valve, mis võivad üksteist välja vahetada vastavalt kellaajale või objekti erinevatele osadele.