Operatiivkaardi koostamine

Operatiivkaart on kompaktne ülevaade ehitise tehniliste andmete, seal asuvate tuleohutuspaigaldiste jms kohta. Kaardi eesmärgiks on õnnetuse korral anda päästemeeskonnale ülevaade kõige olulise kohta, mis aitaks õnnetust lahendada võimalikult kiiresti, efektiivselt ja minimaalse kahjuga. Operatiivkaardi koostamine on vajalik hoonetele, mis on tuleohutuse enesekontrollikohustusega, üheksa- ja enamakorruselised (sh hooned, mis on kõrgemad kui 26 m) või on kultuuriväärtusega.

CitySecurity OÜ pakub operatiivkaardi koostamist, mis lähtub majandus- ja taristuministri määruses toodud kriteeriumitest.