Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilise ja praktilise osa läbiviimine

Evakuatsiooniõppus

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise (lühidalt evak õppus) õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus kinnistatakse juba olemasolevaid teadmisi ning juurutatakse ka uusi. See tähendab, et antakse ülevaade evak õppuse korraldusest ja ka lisanduv tuleohutusalane informatsioon. Peale teadmiste, anna õppus ka võimaluse kõik omandatu proovile panna tulekahju olukorra simulatsioonis. Evakuatsiooniõppuse praktiline osa ei piirdu aga ainult üksiku simulatsiooniga, vaid rõhku pannakse ka sellega seotud oskuste harjutamises – seda võimalikus ulatuses.

Evakuatsiooniõppus on kohustuslik kõigile eneskontrolli tuleohutusaruande kohuslastele ning see tuleb läbida vähemalt kord aastas. Lisaks koostatakse õppuse kohta kirjalik kokkuvõte, mis annab ülevaate läbiviidust ja sisaldab ka täiendavaid ettepanekuid erinevateks parendusteks.

 

Evakuatsiooni eest vastutavaks määratud isiku koolitus

Peale selle pakume evakuatsiooniõppust ka selle eest vastutavaks määratud isikule. Koolituse eesmärk on anda inimesele vajalikud teadmised, et ta oskaks vajadusel korraldada ja juhtida evakuatsiooniprotsessi selles piirkonnas, mille eest ta vastutav on. Koolitus koosneb neljast 45 minuti pikkusest tunnist, kus antakse vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja korraldamiseks.