Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine

Pakume enesekontrolli tuleohutusaruande koostamist. Enesekontrolli tuleohutusaruanne on igal aastal eelmise aasta kohta Päästeametile esitatav töövahend, mis annab hoone valdajale ülevaate tuleohutusnõuete täitmisest ja aitab ennetada tulekahju tekkimist kõrgendatud riskiga hoonetes. Enesekontrolli tuleohutusarunde kohuslased on määratud siseministri määruse lisa nr 2-ga. Nende hulka kuuluvad näiteks koolid, majutusasutused, kaubanduskeskused, kõrghooned jt.