Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilise ja praktilise osa läbiviimine

Pakume evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetilise ja praktilise osa läbiviimist. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse on kohustuslik kõigile enesekontrolli tuleohutusaruande kohuslastele ning töötajad peavad selle läbima üks kord aastas. Õppus annab vajalikud teadmised ning oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemiseks ning ühtlasi kontrollib nende olemasolu.

Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest. Praktiline osa on tulekahju olukorra simulatsioon ja praktiliste tegevuste harjutamine võimalikes ulatsuutes. Tulekahjuõppuse kohta koostatakse ka kirjalik kokkuvõte, mis annab ülevaate läbiviidust ning sisaldab täiendavaid ettepanekuid.