Tuleohutuskoolituste (sh tulekustuti kasutamise harjutuse) läbiviimine

Viime läbi mitmeid tuleohutuskoolitusi, sh tulekustuti kasutamise harjutust, tuleohutusalast juhendamist ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitust. Tuleohutusalane baaskoolitus ja tulekustuti kasutamise harjutus sobivad läbimiseks kõikide ettevõtetele ja asutuste töötajatele. Koolitused annavad töötajale ülevaate tema kohustustest tuleohutuse tagamisel, tulekahju puhkemisel, paigaldiste asukohtadest ja nende kasutamisest. Tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse maht ja läbimise sagedus on kohaldatav vastavalt tema ülesannete täitmisest tulenevale vajadusele.

Tuletöö tegemise koolituse läbiviimine

Pakume tuletöö tegemise koolitust, mis annab vajalikud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Koolitus on mõeldud isikutele, kes teevad majandustegevusena tuletöid, kuid ei oma kehtivat keevitaja kutsetunnistust. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist, mille sooritamisel väljastatakse 5 aastat kehtiv tuletöötunnistus.