Tuleohutusülevaatus

Pakume tuleohutusülevaatuse teostamist. Tuleohutusülevaatus annab Päästeametile ülevaate objekti tuleohutuse seisukorra kohta ning aruanne esitatakse perioodiliselt iga 3 aasta tagant. Tuleohutusülevaatus on vajalik suurema pindalaga garaažides, büroo-, tööstus- ja laohoonetes ning seda viib läbi V või VI taseme kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist.

Lisaks tuleohutusülevaatuse tegemisele pakume ülevaatuse kohustusega objektidele ka tulekahju korral tegutsemise plaani koostamist ning nõuetekohase tulekahjuõppuse läbiviimist.