ATS-süsteemi tuleb korrapäraselt hooldada

ATS-süsteemi tuleb korrapäraselt hooldada
27.10.2021

Hooldamata automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (ATS) on suureks ohuks materiaalsele varale ja inimeludele. Nende tähtsate nõrkvoolusüsteemide korrapärane hooldus tagab süsteemide toimimise vajalikel hetkedel ja aitab vältida võimalikke valehäireid.

Vastavalt siseministri määrusele nr 1 peab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik:

  • tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
  • korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
  • omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuginedes määrusele tuleb teostada automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile hooldus kord kvartalis ja aastahooldus, mille käigus kontrollitakse üle kõik süsteemiandurid. 

CitySecurity OÜ on Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu liige. Meie missiooniks on pakkuda Eestis ärikliendile parimat tehnosüsteemide hooldusteenust ja kaitsta kliendi vara. Omame selles pikaajalisi kogemusi.

Küsi objektipõhist konsultatsiooni ja pakkumist info@citysecurity.ee .