ATS-süsteemi tuleb korrapäraselt hooldada

ATS-süsteemi tuleb korrapäraselt hooldada
31.01.2023

Hooldamata automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) on suureks ohuks materiaalsele varale ja inimeludele. Hooldamata ATS ei ole aga probleemiks vaid seetõttu, et ei teavita potensiaalsest ohust inimelule. Murekohaks on ka valehäired, mis segavad nii Päästeametit kui ka tuleohutuspaigaldisega maja haldurit ning seal viibivaid inimesi. Lisaprobleemiks võib kujuneda ka väljakutsed hooldusteenusepakkujale, mis korduvate kõnede korral võivad osutuda äärmiselt kulukaks. 

Tagamaks süsteemi korrektne toimimine peab vastavalt siseministri määrusele nr 1 peab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanik:

  • tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
  • korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
  • omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuginedes määrusele tuleb teostada automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile hooldus kord kvartalis ja suurem hooldus kord aastas, mille käigus kontrollitakse üle kõik tuleohutuspaigaldise süsteemiandurid.