ATS süsteemide valehäired – enamus Päästeameti kõnedest, vähemus tulekahjudest

ATS süsteemide valehäired – enamus Päästeameti kõnedest, vähemus tulekahjudestATS valehäired
01.08.2023

98% kõikidest automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemide edastatud häiretest, mis Päästeametisse jõuavad, on valehäired.  Nii suur hulk valehäireid kurnab aga peale Päästeameti ka majade haldureid ja hooldusteenuse pakkujaid. Mis on valehäirete põhjuseks ning kuidas saaksime neid haldurite või hooldus- ja paigaldusteenuse pakkujatena vältida?

Esiteks tahan mainida, et tundlik ATS ei ole ilmtingimata halb. Mõnes olukorras võib selline tundlikkus isegi kasulik olla, tuvastades tulekahju piisavalt vara, et vältida pea kogu kahju varale ja inimelule. Võime kindlad olla, et töötav tulekahjusignalisatsioonisüsteem on äärmiselt oluline, kuid mida teha eelmainitud valehäiretega? Alustuseks tuleks uurida, kas süsteem on töökorras ning kas hooldused on korrektselt läbi viidud. Hooldused aitavad tuvastada varakult need süsteemi osad, mis hakkavad vananema või on katki, misjärel saab need asendada uute seadmetega, et tagada süsteemi terviklikkus ja korrektsus. Seega on oluline süsteemi hooldamine, kuid pea sama oluline on ka paigaldamine. Mõlemad võivad kohati aga keerulisteks protsessideks osutuda, sest riiklikud juhendid süsteemide hooldamiseks ning paigaldamiseks puuduvad, mis tähendab, et hooldusteenuse pakkujad peavad tihti tuginema tootjate esitatud juhenditele. See aga muudab hooldusprotsessi tegelikult keerulisemaks, kui see olema peaks. Vähe sellest, tähelepanu tuleb pöörata ka hooldustööde kvaliteedile – mõned ettevõtted pakuvad kliendile teadmata nn paberite täitmise teenust. Sellises olukorras puudub aga selge ülevaade ATS süsteemi korrasolekust, mis võibki valehäireid esile kutsuda või isegi tekitada olukorra, kus päris tulekahju korral ei tuvasta süsteem seda piisavalt kiiresti. Siit soovitus halduritele: vahel tuleb olla „tüütu“ klient, kellel on liiga palju küsimusi. Sellise kliendi mängimine on ehk aeganõudvam kui lihtsalt aktide allkirjastamine, kuid seevastu tagab see automaatse signalisatsiooni korrektse töö. Lisanduv eelis on ka see, et saad haldurina olla kindel, et saad just seda teenust, mida oled tellinud ning mille eest maksad.

Töökorras ATS aitab vältida mõned valehäired, kuid kuidas nende hulka veel enam vähendada? Paigaldusteenuse pakkujad peaksid enne automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamist päriselt objekti ja selles asuvad ruumid üle vaatama ning otsima parimat lahendust lihtsa ja standardse asemel. ATSi plaan ja selle alla kuuluvad seadmed ja andurid peavad sobima kokku hoone plaani ja funktsiooniga. Sellise mõtteviisiga ei ole raske jõuda järeldusele, et ruum, kus tehakse töid ja tegevusi, mille kaudu võib toas suitsu olla, ei ole õige koht suitsuandurile ning et temperatuuriandur on parem valik. Anduritest rääkides: tegelikult soovitatakse kasutada nn kombineeritud andureid, mis jälgivad korraga mitmeid erinevaid tulekahju tunnuseid, näiteks temperatuur, suits, leegid. Sellised soovitused on ilmelgelt suunatud pigem hooldus- ja paigaldusteenuse pakkujatele, kuid mida saaks haldur teha? Haldur saab koostöös hooldusteenusepakkujaga uurida valehäire põhjuseid. See on äärmiselt oluline vähendamaks valehäirete hulka, sest kui põhjus häiresse minekuks ei ole teada, on raske tulevikus sarnast olukorda vältida. Vahel on probleem lihtsalt mingi anduri paiknemises või selles, et andur on tolmune. Teinekord on muude ehitustööde käigus midagi juhtunud ja ATS reageerib sellele. Olulised küsimused mida küsida on järgmised: kust tuleb häire ning kas ruumis juhtus midagi mis võis selle reaktsiooni vallandada või tundub, et põhjust ei olegi. Nii saavad haldurid jagada teenusepakkujatega tähtsat informatsiooni, mis aitab süsteemis vajalikud muudatused ellu viia.

Loomulikult oleks parim viis selliste lahenduste ellu viimisel loota inimeste heale tahtele ja soovile hoida asju korras, kuid valehäirete probleemi lahendamiseks peavad mõned spetsialistid oluliseks ka sanktsioonide kehtestamist riiklikul tasandil ehk iga valehäire tuleks rahaliselt kompenseerida. See aga võib kaasa tuua muid probleeme, näiteks võtavad inimesed lihtsalt ATS süsteemil toite maha ning ei kasuta seda, mis tõstaks riski nende varale ja ka inimeludele. Seega on elulise tähtsusega see, et me kõik järgime neid soovitusi, sest olukord on ideaalist kaugel ning vajab kiiresti leevendust.