ATS valehäired - lahendatud probleem?

ATS valehäired - lahendatud probleem?ATS valehäired - lahendatud probleem?
11.07.2024

Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide valehäired on probleemiks pea kõikjal. Selle lahenduseks on välja pakutud mitmesuguseid lahendusi, kuid peamiselt kasutatakse mõjutusmeetodina trahve. 

Londonis katsetatakse peagi aga uut lahendust. Nimelt alustatakse 2024. aasta oktoobris uue tulekahjudest teavitamise süsteemi kasutamist - ärihoonetes paiknevate ATS süsteemide saadetud häiretele ei reageerita ajavahemikus 7.00 kuni 20.30. Selles ajavahemikus peab abi saamiseks telefonitsi tulekahjust teavitama. 

Uue taktika kasutusele võtmise ajendiks on tõsiasi, et 99% ATS süsteemi häiretest osutusid Ühendkuningriikides kas valehäireteks või osutus reageerimine ebavajalikuks. 

Eestis on valehäired samuti probleemiks, mistõttu võime plaani eduka toimimise korral näha sarnast lahendust ka Eestis. 

allikas: AFA policy | London Fire Brigade (london-fire.gov.uk)