Uudised

Suitsuluukide hooldusest!

08.02.2021
Vastavalt Tuleohutuse seaduse §30 on tuleohutuspaigaldiseks suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik.  § 31 paneb seadmestiku omanikule kohustuseks korraldada ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust. 2020 septembris uuenes standard EVS 919:2013+A1:2014. Uuenenud standardi EVS 919:2020 sätestatule tuleb jätkuvalt objektidel, kus on k...
Loe edasi

Hooldamata tulekahjusignalisatsioon

10.07.2020
Hooldamata tulekahjusignalisatsioon või valvesüsteem on ettevõttele suureks riski allikaks. Nende tähtsate nõrkvoolusüsteemide korrapärane hooldus tagab süsteemide toimimise vajalikel hetkedel. Küsi meilt objektipõhist konsultatsiooni ja pakkumist.
Loe edasi